Het Schaakgenootschap Rijswijk (SGR) bestond in 2014 vijftig jaar, het werd in 1964 opgericht door een fusie van de Rijswijkse verenigingen R.N.S. en VIOS. Tijdens de beroemde Spasski-Fischer match in 1972 kende de club een ongekende groei tot 130 leden. De laatste jaren is het ledenaantal stabiel op ongeveer 75 leden. SGR is een actieve vereniging met een senioren- en een jeugdafdeling, die elk hun eigen clubavond hebben.
De clubavonden worden gehouden in Gebouw Hofrust, aan de Herenstraat 44b in Oud-Rijswijk. De senioren spelen op dinsdagavond (van 20.00 tot 24.00 uur, het clubgebouw gaat open) om 19.00 uur ) en de jeugd op vrijdagavond (van 19.00 tot 21.00 uur).

Behalve een interne competitie (om het clubkampioenschap) doet SG Rijswijk ook met 5 teams (van 8 spelers elk) mee aan de officiële competities tegen andere verenigingen; het vlaggenschip SGR 1 speelt op landelijk niveau in de competitie van de KNSB en de teams SGR 2 t/m SGR 5 in die van de Haagse Schaakbond (HSB).

Lid worden van SG Rijswijk betekent dat u ook automatisch lid wordt van de bond, kunt deelnemen aan teamwedstrijden en kampioenschappen  en dat u een officiële ELO-rating opbouwt (die uw speelsterkte aangeeft). Bovendien ontvangt u zes keer per jaar het tijdschrift Schaakmagazine van de KNSB thuis in de bus.

Bij SG Rijswijk staat gezelligheid hoog in het vaandel. In de interne competitie wordt zeker op winst gespeeld, maar de sfeer blijft goed.

Ook extern wordt voor de overwinning gespeeld. Door het spelen in en voor een team wordt de motivatie alleen maar groter. De club probeert in eerste instantie het schaakpeil door training van eigen leden te verbeteren. Een tot tweemaal per jaar proberen we een externe trainer een bijzondere avond te laten verzorgen.

De club heeft geen sponsor en geen betaalde spelers.

Voorzitter

Peter Gaemers

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Secretaris

Erik van Dop

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Penningmeester

Hans Hulshof

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Wedstrijdleider interne competitie

Jan Kommer

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Wedstrijdleider externe competitie

Jelle Bulthuis

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Jeugdleider

Harm Gerlings

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Commissaris ledenwerving

Erik van Dop

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Redacteur clubblad

Alexander Cupido

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Webmaster

Peter Gaemers, Alexander Cupido & Erik van Dop

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Website: http://sgrijswijk.nl

Het lidmaatschap van SGR voor senioren kost € 150 per jaar; leden zijn dan ook aangesloten bij de KNSB. De contributie wordt geïnd in twee halfjaar-termijnen van € 75 door overmaking op IBAN-rekening NL52INGB0001321388
Mensen in het bezit van een ooievaarspas kunnen gebruik maken van de kortingsregeling zoals beschreven op www.ooievaarspas.nl
De contributie voor jeugdleden bedraagt het eerste jaar € 90 en in de jaren daarna € 110
Gezinsleden (als er thuis al iemand lid is) betalen € 70 per jaar.

Als u nog niet zeker weet of schaken wel iets voor of uw kind(eren) is, dan is het mogelijk om voor een tijdje kosteloos aan alle interne clubactiviteiten deel te nemen om het uit te proberen. U kunt dat vragen als u op een clubavond (dinsdag of vrijdag) langs komt in Gebouw Hofrust; of door een briefje te sturen via het contactformulier op deze website. U kunt ook van het contactformulier gebruik maken om nadere informatie te vragen.

Om te zorgen voor een veilig sportklimaat heeft het Schaakgenootschap Rijswijk de volgende preventieve maatregelen genomen.

– Van elk clublid dat betrokken is bij de training en begeleiding van jeugdleden wordt een VOG verklaring gevraagd.

Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een verklaring waaruit blijkt dat iemands gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving. Justis screent (rechts)personen die een VOG aanvragen en geeft de VOG’s af.

Iemand krijgt in ieder geval een VOG als hij geen strafbaar feit heeft gepleegd dat relevant is voor de betreffende functie.

Wanneer u een klacht heeft m.b.t. seksuele intimidatie, staan u vier mogelijkheden ter beschikking om daar melding van te maken.

  1. U benadert de vertrouwenscontactpersoon van het Schaakgenootschap Rijswijk: Dhr. R(oelof) van Marle, email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
  2. U kunt zich wenden tot de Vertrouwenscontactpersoon van de KNSB via een e-mail aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
  3. U kunt contact opnemen met het Vertrouwenspunt Sport van NOC*NSF via: 0900-2025590. Meer informatie vindt u via: www.vertrouwenspuntsport.nl
  4. U kunt  uw klacht melden bij de tuchtcommissie van het ISR aangifte doen (artikel 7.1 Tuchtreglement SI van het ISR). Aangifte kan ook worden gedaan door een wettelijk vertegenwoordiger van een minderjarig lid. Zie verder http://www.instituutsportrechtspraak.nl/ en dan ‘seksuele intimidatie’.

Meer informatie is te lezen op de website van de Koninklijke Nederlandse Schaakbond: www.schaakbond.nl/knsb/klacht en op de website van NOC*NSF: www.nocnsf.nl/grensoverschrijdendgedrag